DANH SÁCH MÁY LÀM ĐÁ

MÁY LÀM ĐÁ 1 NGĂN SK-210P
48,000,000 VNĐ
MÁY LÀM ĐÁ CHIA NGĂN SK-350P
57,680,000 VNĐ